tore magnussen

Julemøte i Lyngdal 10. desember

Kjære ansatte på vann og avløp i Vestre Agder,

Tirsdag 10. desember holdes VAVAs årlige julemøte ved Rosfjord Strandhotell. Som tradisjonen tro, vil det være være en dag med faglig innhold i form av presentasjoner. Det vil være enkel bevertning fra morgen av og til lunsj vil det være julebuffet. Maten ved Rosfjord er alltid fortreffelig.

Informasjon om julemøtet skal være sendt ut på epost allerede, men du kan også finne programmet ved å klikke lenken under:

Vi ønsker deg hjertelig velkommen og håper du vil delta. Påmelding (beklager at den kommer sent) kan gjøres her (se skjema under) eller med epost til Ola.

Vi sees der!

Bli med VAVA til Rogaland

Vannassistansen i vestre Agder inviterer alle ansatte ved vann- og avløp i Vest-Agder kommunene til fellestur til Rogaland fra 27-28 november. Turen inkluderer besøk til både vann- og avløpsrenseanlegg, samt et besøk til et testfelt for overvannsløsninger.

Turen blir uten egenandel (VAVA spanderer), men det er noe begrenset med plasser. Ikke vent med å melde deg på!

Program

Mer nøyaktig info om tidspunkter kommer, men forvent å bruke to dager på turen.

Dag 1 (27. nov)

Dag 2 (28. nov)

Førstehjelpskurs i Lyngdal 6. november 2019

Det inviteres herved til førstehjelpskurs i regi av VAVA. I år, som tidligere år, er det Sørlandets Førstehjelps-undervisning ved Terje Refsnes som står for opplegget. Det er et grunnkurs i førstehjelp tilpasset arbeid på VA-anlegg med blant annet følgende tema:

 • Fallskader
 • Blødninger og stans av blødninger
 • Bevisstløshet, hjertelungeredning (hjertestans og drukning)
 • Bruk av hjertestarter
 • Elektriske skader
 • Gass og oksygensvikt

Kurset arrangeres ved Rosfjord Strandhotell, Lyngdal kl 08.30 – 11.30

Det blir lunsj ca kl 11.30.

Deltakelsen er begrenset til 20 deltakere, så det gjelder å melde seg på så tidlig som mulig. Bruk påmeldingsskjemaet under.

Deltakelse er gratis for driftspersonell på VA-sektoren. Andre kommunalt ansatte må betale kr 1.500 i deltakeravgift. Hvis påmeldte har forfall uten stedfortreder, må deltakeravgift dekkes.

Erfaringene med tilsvarende tidligere kurs er gode, da det er lagt inn en del relevante aktiviteter og øvelser. Det vil bli gjennomgang av ulike typer hjertestartere. De som disponerer en, bør ta den med på kurset.

Kurs om klordosering 12. september

VAVA inviterer til kurs i praktisk klordosering på ledningsnettet.

Kurset gjennomføres av Kjell Tore Vestgarden fra driftsassistansen i Aust-Agder og Telemark, som også har holdt kurset for oss tidligere. Vi kjenner han også som en hyggelig kar fra VA-dagene på Sørlandet. Tilbakemeldingene på kurset har vært gode, og kurset har vært etterspurt både for nye og gamle driftsoperatører. Teorien blir forklart på en god og forståelig måte, og det er ikke flere deltakere enn at alle får prøvd seg på praktiske øvelser. Det blir også delt ut skjemaer og  materiell som kan brukes ved praktisk klordosering i egen kommune.

Kurset har en varighet på en halv dag og begynner med en times tid med teori rundt klor og utregning av aktuelle doseringemengder, HMS samt aktuelle lover og regler som gjelder for håndtering av klor.

Etter gjennomgang av aktuell teori blir det øvelse utendørs hvor man får testet ut teorien i praksis.

For at alle skal få anledning til å stille de spørsmål de må ha og delta på praktisk øvelse settes det et maksimalt tak på 10 deltakere pr kurs.

Dersom det blir flere påmeldte setter vi opp flere kurs, så det er bare å melde seg på.

Kursavgiften er på kr 5800,-, hvorav VAVA sponser kr 2800,- og kommunene faktureres kr 3000,- pr deltaker. Ved ugrunnet fravær faktureres full kost.

Etter kurset skal deltakerne selv kunne gjennomføre klordosering på vannverk og ledningsnett i egen kommune. Deltakelse på kurset kan også telle som en beredskapsøvelse i nødkloring.

For at kurset skal være nærmest mulig den enkelte ønsker vi å velge lokasjon basert på de påmeldte, så sted avklares og annonseres senere.

 • Tid: Torsdag 12.09.19
 • Sted: Avklares
 • Kursavgift: 3000 kr.
 • Deltakelse: Kurset er åpent for alt driftspersonell tilknyttet VAVA. Ved mange påmeldte arrangeres flere kurs.
 • Påmeldingsfrist: 30.08.19

Fagbrev i kjemi/prosess

Norsk vann tilbyr grunnopplæring for fagbrev i kjemi/prosess som vi ønsker å kunne tilby til interesserte driftsoperatører. Normalt arrangeres dette på Hamar, men VAVA har arbeidet med å få avholde kurset på Sørlandet, og for skoleåret 19/20 er vi glade for at vi kan avholde kurset i nye flotte lokaler på Odderøya avløpsrenseanlegg.

Dette krever at vi kan stille 15 engasjerte og erfarne driftsoperatører som ønsker å styrke sine kunnskaper med fagbrev i kjemi/prosess. Som vi nevnte på julemøte er det her snakk om utdanning på videregående nivå så det vil kreve en god del egeninnsats fra kursdeltakerne.

Deltakelse på kurset vil ikke sikre deg gull og grønne skoger, men man styrker egen kompetanse og får med seg et viktig dokument for å søke i nye/endrede stillinger. Noen arbeidsgivere gir et lite lønnstillegg for slike fagbrev.

Klikk her for infoskriv i PDF-format!

Ytterligere info finnes i linkene under.

Kontakt Magne eller Ola for praktisk info, eller Lasse som nylig har gjennomført denne utdannelsen for å høre hvordan det faktisk var.

Kontakt han på: lasse.erland.fjell@mandal.kommune.no eller på 97569160

Stockholmtur 7-9 april

VAVA arrangerer tur til Stockholm fra og med søndag 7. april til og med 9. april. Turen vil inkludere både sosialt og faglig innhold og noen av høydepunktene vil være tur til Vasamuséet på søndag og en tur til Bromma renseanlegg på mandagen. Det vil også bli middag på mandagen og ellers litt fri i programmet slik at deltagere kan oppleve Stockholm i eget tempo.

 • Avreise er kl. 06:00 fra Kjevik på søndag 7. april
 • Ankomst Kjevik er kl. 20:40 på tirsdag 9. april

Husk at man må møte på flyplassen i god tid før avreise.

Det foreløpige programmet for turen finner du her: PROGRAM til STOCKHOLM

Det er fremdeles plasser igjen og gode muligheter for å bli med. Påmelding kan gjøres med epost til: tore@vava.no

Påslippskurs ved Rosfjord strandhotell 14.02.2019

Vannassistansen i Vest-Agder inviterer til påslippskurs. Kurset vil bli holdt av Tore Magnussen fra Kristiansand kommune. Kurset varer fra kl. 0900 til 1430 torsdag 14. april og inkluderer lunsj.

Påmelding gjøres på denne siden (se påmeldingsskjema under).

Hovedtema for kurset vil være regulering av forurensende avløpsvann fra virksomheter, noe som er viktig både for å ivareta kommunens egne utslipp, anlegg, slamproduksjon og ansatte, samt forhindre forurensning av våre vannforekomster. Kurset vil være vinklet inn mot saksbehandlere da arbeidet i stor grad vil gjelde saksbehandling etter forurensningsloven og forurensningsforskriften (kap. 15 og 15A).

Noen av temaene som vil tas opp er:

 • Regulering av påslipp av prosessavløpsvann fra større virksomheter
 • Regulering av forurensende utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann fra bilverksteder, vaskehaller, o.l.
 • Regulering av påslipp av fettholdig avløpsvann til spillvannsnett fra gatekjøkken, restauranter, o.l.
 • Oppfølging av utslipp (bl.a. fra fett- og oljeutskillere)
 • Tilsyn
 • Tilleggsgebyr for ekstra forurensende avløpsvann

PS! Vi vil oppfordre deltagere til å forberede seg til å snakke om en sak eller to fra sin kommune slik at vi kan diskutere mulige løsninger på konkrete problemer i plenum.
I Kristiansand kommune har vi laget en del maler og sjekklister, blant annet for utslippstillatelser/påslippskrav og tilsynsrapporter. Etter kurset vil det være mulig med utveksling av slikt materiell for de som ønsker dette.

Hvis noen fremdeles trenger hjelp etter kurset, så kan man henvende seg til VAVA eller direkte til meg som vanlig og det kan også være mulighet for tettere oppfølging, f.eks. at kursholder besøker den enkelte kommunen og hjelper dem videre der. Den aktuelle kommunen vil da måtte dekke VAVAs utgifter for arbeidstimer og reise, men det vil allikevel være et relativt rimelig tilbud.

VA-dagene på sørlandet 2018

 

VA-dagene arrangeres i år på

KRAGERØ RESORT
11-12.04.2018

Sett av datoene i kalenderen allerede nå!!
Det åpnes for påmelding 01.02.2018

Følgende utstillere kommer. Kommer du?