Medlemmer

Fagbrev i kjemi/prosess

Norsk vann tilbyr grunnopplæring for fagbrev i kjemi/prosess som vi ønsker å kunne tilby til interesserte driftsoperatører. Normalt arrangeres dette på Hamar, men VAVA har arbeidet med å få avholde kurset på Sørlandet, og for skoleåret 19/20 er vi glade for at vi kan avholde kurset i nye flotte lokaler på Odderøya avløpsrenseanlegg.

Dette krever at vi kan stille 15 engasjerte og erfarne driftsoperatører som ønsker å styrke sine kunnskaper med fagbrev i kjemi/prosess. Som vi nevnte på julemøte er det her snakk om utdanning på videregående nivå så det vil kreve en god del egeninnsats fra kursdeltakerne.

Deltakelse på kurset vil ikke sikre deg gull og grønne skoger, men man styrker egen kompetanse og får med seg et viktig dokument for å søke i nye/endrede stillinger. Noen arbeidsgivere gir et lite lønnstillegg for slike fagbrev.

Klikk her for infoskriv i PDF-format!

Ytterligere info finnes i linkene under.

Kontakt Magne eller Ola for praktisk info, eller Lasse som nylig har gjennomført denne utdannelsen for å høre hvordan det faktisk var.

Kontakt han på: lasse.erland.fjell@mandal.kommune.no eller på 97569160

Stockholmtur 7-9 april

VAVA arrangerer tur til Stockholm fra og med søndag 7. april til og med 9. april. Turen vil inkludere både sosialt og faglig innhold og noen av høydepunktene vil være tur til Vasamuséet på søndag og en tur til Bromma renseanlegg på mandagen. Det vil også bli middag på mandagen og ellers litt fri i programmet slik at deltagere kan oppleve Stockholm i eget tempo.

  • Avreise er kl. 06:00 fra Kjevik på søndag 7. april
  • Ankomst Kjevik er kl. 20:40 på tirsdag 9. april

Husk at man må møte på flyplassen i god tid før avreise.

Det foreløpige programmet for turen finner du her: PROGRAM til STOCKHOLM

Det er fremdeles plasser igjen og gode muligheter for å bli med. Påmelding kan gjøres med epost til: tore@vava.no

Invitasjon til årets Julemøte ved Rosfjord Strandhotell

Vava inviterer til det tradisjonsrike julemøte for alle medlemmer med tilknytning til vann og avløpsanlegg i Vest – Agder.

Møtet avholdes ved  Rosfjord Strandhotell i Lyngdal 06.12 kl 09.00

Programmet settes sammen etter innspill fra VAVAs medlemmer og vil bli publisert på denne siden så snart det er klart.

Påmeldingen er åpen fra i dag , mandag 19. november

 

Påmelding til julemøte i Lyngdal 6.desember

Påmeldingsskjema til bruk for interne arrangementer i VAVA

Påslippskurs ved Rosfjord strandhotell 14.02.2019

Vannassistansen i Vest-Agder inviterer til påslippskurs. Kurset vil bli holdt av Tore Magnussen fra Kristiansand kommune. Kurset varer fra kl. 0900 til 1430 torsdag 14. april og inkluderer lunsj.

Påmelding gjøres på denne siden (se påmeldingsskjema under).

Hovedtema for kurset vil være regulering av forurensende avløpsvann fra virksomheter, noe som er viktig både for å ivareta kommunens egne utslipp, anlegg, slamproduksjon og ansatte, samt forhindre forurensning av våre vannforekomster. Kurset vil være vinklet inn mot saksbehandlere da arbeidet i stor grad vil gjelde saksbehandling etter forurensningsloven og forurensningsforskriften (kap. 15 og 15A).

Noen av temaene som vil tas opp er:

  • Regulering av påslipp av prosessavløpsvann fra større virksomheter
  • Regulering av forurensende utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann fra bilverksteder, vaskehaller, o.l.
  • Regulering av påslipp av fettholdig avløpsvann til spillvannsnett fra gatekjøkken, restauranter, o.l.
  • Oppfølging av utslipp (bl.a. fra fett- og oljeutskillere)
  • Tilsyn
  • Tilleggsgebyr for ekstra forurensende avløpsvann

PS! Vi vil oppfordre deltagere til å forberede seg til å snakke om en sak eller to fra sin kommune slik at vi kan diskutere mulige løsninger på konkrete problemer i plenum.
I Kristiansand kommune har vi laget en del maler og sjekklister, blant annet for utslippstillatelser/påslippskrav og tilsynsrapporter. Etter kurset vil det være mulig med utveksling av slikt materiell for de som ønsker dette.

Hvis noen fremdeles trenger hjelp etter kurset, så kan man henvende seg til VAVA eller direkte til meg som vanlig og det kan også være mulighet for tettere oppfølging, f.eks. at kursholder besøker den enkelte kommunen og hjelper dem videre der. Den aktuelle kommunen vil da måtte dekke VAVAs utgifter for arbeidstimer og reise, men det vil allikevel være et relativt rimelig tilbud.

Påmelding til påslippskurs

Påmelding til påslippskurset som vil bli holdt tidlig våren 2019.
  • Velg din arbeidskommune

Påmelding til fagtreff i Lindesnes kommune

Program følg link :

VAVA Fagmøte Lindesnes_v2

 

Påmelding :

 

VA – DAGENE PÅ SØRLANDET 2018

Va – dagene på Sørlandet arrangeres i år på Kragerø Resort, 11 – 12.04.2018. og er et samarbeid mellom driftsassistansene på Sørlandet.

Driftsassistansen i Aust – Agder og Telemark er i år hovedarrangører for dagene.

Påmelding og info finner dere derfor denne  gangen på deres hjemmeside som oppdateres kontinuerlig.

 

Det er bare og følge vedlagte Link :

http://driftsassistanse.no/

Oversikt over utstillere 2018 (2018.01.12 NOKRVA)

Program for dagene :

Programutkast-2018.02.23

Referater fra Julemøte 30.11.17

Referat julemøte 2017

00 JULEMØTE 2018

Program fagmøte 30.11.17 i Lyngdal

01 Sluttkontroll

02 Pumpemodul AS

04 Norsk vann

05 Provetaking Eurofins

06 Overvannshåndtering i Kristiansand, Flomveier

Fagtur til London , informasjon og påmelding.

Vedrørende spørsmål eller uklarheter, kan Lars Bergh – Christensen kontaktes på telefon : 97175215 eller epost : lars.bc@live.no

 

Informasjon følg link :

Fagtur til London 23.04 – 25.04.17

Foredrag fra Julemøte 01.12.2016

Følg vedlagte linker :

referat-fra-julemote-01-12-16

berber-01122016

for_vava_yw_01122016

royktest-av-ledningsnettet-2powerpoint

stikkledninger-inn-i-vannkummer-lyngdal

tilsyn-i-kvinesdal

VA – DAGENE PÅ SØRLANDET 2016

Vi gjentar suksessen fra 2014 da Vannassistansen i Vest – Agder og driftsassistansene i Aust – Agder og  Telemark for første gang arrangerte:

VA -dagene på Sørlandet.

 

Datoen i år er 13 – 14 april  og  finner sted på samme hotel :

 

Quality Hotel i Sørlandsparken.

https://www.nordicchoicehotels.no/quality-resort/quality-hotel–resort-kristiansand/

 

Under finner dere link til Invitasjonsbrosjyre og program for dagen.

 

Informajonsbrosjyre :

VA – Dagene på Sørlandet 2016 – Invitasjonsbrosjyre

 

Program :

VA-dagene på Sørlandet 2016 – Program

 

For påmelding har deltakere og utstillere hvert sitt skjema . Disse finnes dere også ved innlogging for medlemmer.

 

Link til invitasjon og påmelding utstillere :

http://vava.no/va-dagene-2016-invitasjon-og-pamelding-utstillere/

 

Link til invitasjon og påmelding deltakere :

http://vava.no/va-dagene-2016-invitasjon-og-pamelding-deltakere/