Medlemmer

VA – DAGENE PÅ SØRLANDET 2018

Va – dagene på Sørlandet arrangeres i år på Kragerø Resort, 11 – 12.04.2018. og er et samarbeid mellom driftsassistansene på Sørlandet.

Driftsassistansen i Aust – Agder og Telemark er i år hovedarrangører for dagene.

Påmelding og info finner dere derfor denne  gangen på deres hjemmeside som oppdateres kontinuerlig.

 

Det er bare og følge vedlagte Link :

http://driftsassistanse.no/

Oversikt over utstillere 2018 (2018.01.12 NOKRVA)

Program for dagene :

Programutkast-2018.02.23

Referater fra Julemøte 30.11.17

Referat julemøte 2017

00 JULEMØTE 2018

Program fagmøte 30.11.17 i Lyngdal

01 Sluttkontroll

02 Pumpemodul AS

04 Norsk vann

05 Provetaking Eurofins

06 Overvannshåndtering i Kristiansand, Flomveier

Fagtur til London , informasjon og påmelding.

Vedrørende spørsmål eller uklarheter, kan Lars Bergh – Christensen kontaktes på telefon : 97175215 eller epost : lars.bc@live.no

 

Informasjon følg link :

Fagtur til London 23.04 – 25.04.17

Foredrag fra Julemøte 01.12.2016

Følg vedlagte linker :

referat-fra-julemote-01-12-16

berber-01122016

for_vava_yw_01122016

royktest-av-ledningsnettet-2powerpoint

stikkledninger-inn-i-vannkummer-lyngdal

tilsyn-i-kvinesdal

VA – DAGENE PÅ SØRLANDET 2016

Vi gjentar suksessen fra 2014 da Vannassistansen i Vest – Agder og driftsassistansene i Aust – Agder og  Telemark for første gang arrangerte:

VA -dagene på Sørlandet.

 

Datoen i år er 13 – 14 april  og  finner sted på samme hotel :

 

Quality Hotel i Sørlandsparken.

https://www.nordicchoicehotels.no/quality-resort/quality-hotel–resort-kristiansand/

 

Under finner dere link til Invitasjonsbrosjyre og program for dagen.

 

Informajonsbrosjyre :

VA – Dagene på Sørlandet 2016 – Invitasjonsbrosjyre

 

Program :

VA-dagene på Sørlandet 2016 – Program

 

For påmelding har deltakere og utstillere hvert sitt skjema . Disse finnes dere også ved innlogging for medlemmer.

 

Link til invitasjon og påmelding utstillere :

http://vava.no/va-dagene-2016-invitasjon-og-pamelding-utstillere/

 

Link til invitasjon og påmelding deltakere :

http://vava.no/va-dagene-2016-invitasjon-og-pamelding-deltakere/

 

 

 

 

Møtereferat og innlegg fra fagmøte 26.11.15 på Rosfjord Strandhotell

Møtereferat fra dagen:

Referat Lars Berg – Christensen

 

Programm og innlegg :

Kl 09.00 Åpning av møtet v/ styreleder Magne Lorentsen

1

 

Kl 09.15 Erfaringer med coliforme bakterier i drikkevann v/Anders Grimnes. Farsund kommune

VAVA 26.11.15 farsund

2

Kl 09.45 Bakteriologiske analyser av drikkevann v/ Trinelise Blomquist. Eurofins A/S

DIVA Fagmøte 26.11.15 eurofins

3

kl10.00 Pause

20151126_100641

Kl 10.30 Hyppigere utslag på bakteriologiske analyser av drikkevann v/fagrådgiver Jørn Weidemann. Mattilsynet.

Innlegg VAVA 26.11.15 mattilsynet

8

Kl 11.00 Status for arbeidet i Vannregion Agder v/ Tanja Øverland Vest-Agder Fylkeskommune

Vannregion Agder_presentasjon_Lyngdal_

5

Kl 11.15 Lunsj

20151126_112056

20151126_114105

 

Kl 12.30 Nytt fra Norsk vann v Ingrid Skjærbakken

Ingrid VAVAs julemøte 2015

6

Kl 13.00 VA-Yngre i Vest – Agder v/Ola Skår Dal . COWI A/S

7

 

kl 13.05 Lærlingeplasser for vannbransjen i kommunal sektor v/ Trond Reinhardsen. Fagopplærinskontoret i Vest agder fylkeskommune.

Kjemiprosesfaget_VA lærlingeplasser

4

Kl 13.45 Brukerundersøkelse for VA- abbonenter i Audnedal kommune v/ Terje Ågedal

 

9

 

Kl 14.00 Erfaringer med vannforsyning i katastrofeområder v/ Otto Nodeland

Filippinene2013

10

 

 

 

 

 

VAVA fagmøte 26.11.15 på Rosfjord Strandhotell

Julemøtet i år samlet rundt 80 deltakere fra 13 av 15 kommuner i fylket. Styreledleder Magne Lorentzen ønsket velkommen og Lars Bergh – Christensen «dro oss igjennom resten av dagen » som Magne sier.

Et fyldig referat skrevet av Lars og innleggene i forhold til programm finnere dere under innlogging for medlemmer.

Referat fra fagmøte om avløpspumpestasjoner i Kristiansand 18.03.

Vedlagt følger et lite referat fra fagmøtet om avløpspumpestasjoner i Kristiansand. Fagmøtet ble gjennomført med meget god hjelp fra

Fredrik, Geir, Tan og Jan Erik i avløpspumpegruppa i Kristiansand Ingeniørvesen.

Disse takkes for et interessant opplegg og fin gjennomføring spesielt ved befaringen.

Lars-205x300

Følg link :  referat fagmøte 18.03

 

Inviterte leverandører:

Partner Vannrens AS

Sulzer pumps Norway AS

Xylem Water Solutions Norge AS

Grundfoss pumper AS

 

IMG_4717

Innlegg fra Grundfoss :

Følg link : Grundfos-VA

 

VA – DAGENE PÅ SØRLANDET 2016

VA – dagene 2016 er under planlegging og datoene er satt til 13 og 14 april.

 

Programkomiteen er i full gang med sitt arbeid og ønsker med dette mange forslag fra dere om emner og saker som bør være med, for å lage et godt arrangement.

 

Sted er ikke bestemt enda , men det kommer i løpet av våren.

 

Synspunkter, ros og ris kan gjerne legges inn som kommentarer på denne siden eller ved kontakt på mail.

Julemøte og navneskifte 27.11.14

Innlegg  fra Julemøte med markering av navneskifte.

Bilder og innlegg blir lagt inn fortløpende.

 

 

PROGRAM FOR DAGEN

 

Kl 08.30   Ankomst – Kaffe

 

Kl 09.00   Åpning av møtet  v/styreleder Magne Lorentsen.

Gjennomgang av årets aktiviteter i VAVA og presentasjon av ny daglig leder.

IMG_0337 IMG_0345

 

 

Kl 09.15   Inntrykk fra vannverksrunden i høst v/Lars Berg – Christensen.

Lars-205x300

Innlegg, følg link:

SKMBT_C45214120314030

l 09.30     Hovedplaner for vann og avløp – Hvordan kan de brukes?

Eksempel fra Lyngdal v/ Kerstin  Eikeland i Lyngdal kommune.

Innlegg, følg link:

Hovedplan vann og avløp, presentasjon lyngdal

IMG_0350

 Kl 09.50   Hva vil ny kunskap om tilførsler av fosfor og nitrogen få for krav til avløpsrensing i

Vest – Agder? v/Atle Torvik Kristiansen, fylkesmannen i Vest – Agder.

Innlegg, følg link :

vava_271114_atk fylkesmannen

IMG_0351

Kl 10.10   Erfaringer fra kartlegging av separate avløpsanlegg i Farsund.

v/Bente Berg , Farsund kommune

Innlegg, følg link :

2014 11 27 Separate avløpsanlegg i Farsund kommune – Bente Berg

IMG_0352

Kl 10.30   Pause

 

Kl 10.45   Internkontroll Elektro –  Hvordan kan dette løses på en lovlig måte?

v/Magne Håland,  Agder Energi.

Innlegg, følg link:

Kvalifikasjonskrav – elektro Rosfjord nov 2014

 

Kl 11.15   Spørsmål , diskusjon.

 

Kl 11.30   Lunsj.

IMG_0357 IMG_0358

Kl 12.30   Markering av navneskifte til Vannassistansen i Vest – Agder.

VAVA_logo_web

 

Kl 13.00   Utvidelse av Odderøya renseanlegg. Presentasjon av forutsetninger og planer.

v/ Torleif Jacobsen og Per Borø, Kristiansand ingeniørvesen.

 

Kl 1320   Erfaringer med bruk av lurium til fjerning av fett i avløpspumpestasjoner.

v/ Vennesla kommune, supplert med erfaringer fra andre kommuner.

Innlegg, følg link:

Presentasjon_biologisk behandlingssystem2

 

Kl 13.40   Tilkobling av stikkledninger: Kum eller anboring ? Erfaringer fra prøveprosjekt i Kvinesdal kommune.

Diskusjon for og imot det to løsningene.

 

Kl 14.10   Laksetunell i Kvåsfossen i Lygna. Presentasjon og gjennomføring av prosjektet.

Info fra nett /fylkesmannen, følg link :

06 Laksetrapp Kvåsfossen, Odd Arve Kvinnesland, Hægebostad kommune

 

Kl 14.30   Avslutning og hjemreise.