Medlemmer

Invitasjon til årets Julemøte ved Rosfjord Strandhotell

Vava inviterer til det tradisjonsrike julemøte for alle medlemmer med tilknytning til vann og avløpsanlegg i Vest – Agder.

Møtet avholdes ved  Rosfjord Strandhotell i Lyngdal 06.12 kl 09.00

Programmet settes sammen etter innspill fra VAVAs medlemmer og vil bli publisert på denne siden så snart det er klart.

Påmeldingen er åpen fra i dag , mandag 19. november

 

Påmelding til julemøte i Lyngdal 6.desember

Påmeldingsskjema til bruk for interne arrangementer i VAVA

Påslippskurs ved Rosfjord strandhotell 14.02.2019

Vannassistansen i Vest-Agder inviterer til påslippskurs. Kurset vil bli holdt av Tore Magnussen fra Kristiansand kommune. Kurset varer fra kl. 0900 til 1430 torsdag 14. april og inkluderer lunsj.

Påmelding gjøres på denne siden (se påmeldingsskjema under).

Hovedtema for kurset vil være regulering av forurensende avløpsvann fra virksomheter, noe som er viktig både for å ivareta kommunens egne utslipp, anlegg, slamproduksjon og ansatte, samt forhindre forurensning av våre vannforekomster. Kurset vil være vinklet inn mot saksbehandlere da arbeidet i stor grad vil gjelde saksbehandling etter forurensningsloven og forurensningsforskriften (kap. 15 og 15A).

Noen av temaene som vil tas opp er:

  • Regulering av påslipp av prosessavløpsvann fra større virksomheter
  • Regulering av forurensende utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann fra bilverksteder, vaskehaller, o.l.
  • Regulering av påslipp av fettholdig avløpsvann til spillvannsnett fra gatekjøkken, restauranter, o.l.
  • Oppfølging av utslipp (bl.a. fra fett- og oljeutskillere)
  • Tilsyn
  • Tilleggsgebyr for ekstra forurensende avløpsvann

PS! Vi vil oppfordre deltagere til å forberede seg til å snakke om en sak eller to fra sin kommune slik at vi kan diskutere mulige løsninger på konkrete problemer i plenum.
I Kristiansand kommune har vi laget en del maler og sjekklister, blant annet for utslippstillatelser/påslippskrav og tilsynsrapporter. Etter kurset vil det være mulig med utveksling av slikt materiell for de som ønsker dette.

Hvis noen fremdeles trenger hjelp etter kurset, så kan man henvende seg til VAVA eller direkte til meg som vanlig og det kan også være mulighet for tettere oppfølging, f.eks. at kursholder besøker den enkelte kommunen og hjelper dem videre der. Den aktuelle kommunen vil da måtte dekke VAVAs utgifter for arbeidstimer og reise, men det vil allikevel være et relativt rimelig tilbud.

Påmelding til påslippskurs

Påmelding til påslippskurset som vil bli holdt tidlig våren 2019.
  • Velg din arbeidskommune

Påmelding til fagtreff i Lindesnes kommune

Program følg link :

VAVA Fagmøte Lindesnes_v2

 

Påmelding :

 

VA – DAGENE PÅ SØRLANDET 2018

Va – dagene på Sørlandet arrangeres i år på Kragerø Resort, 11 – 12.04.2018. og er et samarbeid mellom driftsassistansene på Sørlandet.

Driftsassistansen i Aust – Agder og Telemark er i år hovedarrangører for dagene.

Påmelding og info finner dere derfor denne  gangen på deres hjemmeside som oppdateres kontinuerlig.

 

Det er bare og følge vedlagte Link :

http://driftsassistanse.no/

Oversikt over utstillere 2018 (2018.01.12 NOKRVA)

Program for dagene :

Programutkast-2018.02.23

Referater fra Julemøte 30.11.17

Referat julemøte 2017

00 JULEMØTE 2018

Program fagmøte 30.11.17 i Lyngdal

01 Sluttkontroll

02 Pumpemodul AS

04 Norsk vann

05 Provetaking Eurofins

06 Overvannshåndtering i Kristiansand, Flomveier

Fagtur til London , informasjon og påmelding.

Vedrørende spørsmål eller uklarheter, kan Lars Bergh – Christensen kontaktes på telefon : 97175215 eller epost : lars.bc@live.no

 

Informasjon følg link :

Fagtur til London 23.04 – 25.04.17

Foredrag fra Julemøte 01.12.2016

Følg vedlagte linker :

referat-fra-julemote-01-12-16

berber-01122016

for_vava_yw_01122016

royktest-av-ledningsnettet-2powerpoint

stikkledninger-inn-i-vannkummer-lyngdal

tilsyn-i-kvinesdal

VA – DAGENE PÅ SØRLANDET 2016

Vi gjentar suksessen fra 2014 da Vannassistansen i Vest – Agder og driftsassistansene i Aust – Agder og  Telemark for første gang arrangerte:

VA -dagene på Sørlandet.

 

Datoen i år er 13 – 14 april  og  finner sted på samme hotel :

 

Quality Hotel i Sørlandsparken.

https://www.nordicchoicehotels.no/quality-resort/quality-hotel–resort-kristiansand/

 

Under finner dere link til Invitasjonsbrosjyre og program for dagen.

 

Informajonsbrosjyre :

VA – Dagene på Sørlandet 2016 – Invitasjonsbrosjyre

 

Program :

VA-dagene på Sørlandet 2016 – Program

 

For påmelding har deltakere og utstillere hvert sitt skjema . Disse finnes dere også ved innlogging for medlemmer.

 

Link til invitasjon og påmelding utstillere :

http://vava.no/va-dagene-2016-invitasjon-og-pamelding-utstillere/

 

Link til invitasjon og påmelding deltakere :

http://vava.no/va-dagene-2016-invitasjon-og-pamelding-deltakere/

 

 

 

 

Møtereferat og innlegg fra fagmøte 26.11.15 på Rosfjord Strandhotell

Møtereferat fra dagen:

Referat Lars Berg – Christensen

 

Programm og innlegg :

Kl 09.00 Åpning av møtet v/ styreleder Magne Lorentsen

1

 

Kl 09.15 Erfaringer med coliforme bakterier i drikkevann v/Anders Grimnes. Farsund kommune

VAVA 26.11.15 farsund

2

Kl 09.45 Bakteriologiske analyser av drikkevann v/ Trinelise Blomquist. Eurofins A/S

DIVA Fagmøte 26.11.15 eurofins

3

kl10.00 Pause

20151126_100641

Kl 10.30 Hyppigere utslag på bakteriologiske analyser av drikkevann v/fagrådgiver Jørn Weidemann. Mattilsynet.

Innlegg VAVA 26.11.15 mattilsynet

8

Kl 11.00 Status for arbeidet i Vannregion Agder v/ Tanja Øverland Vest-Agder Fylkeskommune

Vannregion Agder_presentasjon_Lyngdal_

5

Kl 11.15 Lunsj

20151126_112056

20151126_114105

 

Kl 12.30 Nytt fra Norsk vann v Ingrid Skjærbakken

Ingrid VAVAs julemøte 2015

6

Kl 13.00 VA-Yngre i Vest – Agder v/Ola Skår Dal . COWI A/S

7

 

kl 13.05 Lærlingeplasser for vannbransjen i kommunal sektor v/ Trond Reinhardsen. Fagopplærinskontoret i Vest agder fylkeskommune.

Kjemiprosesfaget_VA lærlingeplasser

4

Kl 13.45 Brukerundersøkelse for VA- abbonenter i Audnedal kommune v/ Terje Ågedal

 

9

 

Kl 14.00 Erfaringer med vannforsyning i katastrofeområder v/ Otto Nodeland

Filippinene2013

10

 

 

 

 

 

VAVA fagmøte 26.11.15 på Rosfjord Strandhotell

Julemøtet i år samlet rundt 80 deltakere fra 13 av 15 kommuner i fylket. Styreledleder Magne Lorentzen ønsket velkommen og Lars Bergh – Christensen «dro oss igjennom resten av dagen » som Magne sier.

Et fyldig referat skrevet av Lars og innleggene i forhold til programm finnere dere under innlogging for medlemmer.