nyheter

VA – dagene på Sørlandet 2020 er avlyst.

VA – dagene på Sørlandet blir i 2020 er avlyst.

Bli med VAVA til Rogaland

Vannassistansen i vestre Agder inviterer alle ansatte ved vann- og avløp i Vest-Agder kommunene til fellestur til Rogaland fra 27-28 november. Turen inkluderer besøk til både vann- og avløpsrenseanlegg, samt et besøk til et testfelt for overvannsløsninger.

Turen blir uten egenandel (VAVA spanderer), men det er noe begrenset med plasser. Ikke vent med å melde deg på!

Program

Mer nøyaktig info om tidspunkter kommer, men forvent å bruke to dager på turen.

Dag 1 (27. nov)

Dag 2 (28. nov)

[gravityform id=»33″ title=»true» description=»true»]

Førstehjelpskurs i Lyngdal 6. november 2019

Det inviteres herved til førstehjelpskurs i regi av VAVA. I år, som tidligere år, er det Sørlandets Førstehjelps-undervisning ved Terje Refsnes som står for opplegget. Det er et grunnkurs i førstehjelp tilpasset arbeid på VA-anlegg med blant annet følgende tema:

 • Fallskader
 • Blødninger og stans av blødninger
 • Bevisstløshet, hjertelungeredning (hjertestans og drukning)
 • Bruk av hjertestarter
 • Elektriske skader
 • Gass og oksygensvikt

Kurset arrangeres ved Rosfjord Strandhotell, Lyngdal kl 08.30 – 11.30

Det blir lunsj ca kl 11.30.

Deltakelsen er begrenset til 20 deltakere, så det gjelder å melde seg på så tidlig som mulig. Bruk påmeldingsskjemaet under.

Deltakelse er gratis for driftspersonell på VA-sektoren. Andre kommunalt ansatte må betale kr 1.500 i deltakeravgift. Hvis påmeldte har forfall uten stedfortreder, må deltakeravgift dekkes.

Erfaringene med tilsvarende tidligere kurs er gode, da det er lagt inn en del relevante aktiviteter og øvelser. Det vil bli gjennomgang av ulike typer hjertestartere. De som disponerer en, bør ta den med på kurset.

[gravityform id=»32″ title=»true» description=»true»]

Innskjerping av utslippskrav

Vedlagt finner dere en sak fra Norsk vann vedrørende utslipp.

Gjelder sikkert flere av oss :

Skjerping_av_praksis_for_krav_til_sekundærrensing

Referat fra Stockholmtur 7 – 9 april

Vedlagt finner dere et referat fra Stockholmturen.

Det er bare å følge vedlagte link:

Referat Stockholmtur 2019

AVLYST – VA-DAGENE 2020

VA – dagene 2020  ved Kragerø Resort 6 og 7 mai er dessverre avlyst grunnet korona

 

Fagbrev i kjemi/prosess

Norsk vann tilbyr grunnopplæring for fagbrev i kjemi/prosess som vi ønsker å kunne tilby til interesserte driftsoperatører. Normalt arrangeres dette på Hamar, men VAVA har arbeidet med å få avholde kurset på Sørlandet, og for skoleåret 19/20 er vi glade for at vi kan avholde kurset i nye flotte lokaler på Odderøya avløpsrenseanlegg.

Dette krever at vi kan stille 15 engasjerte og erfarne driftsoperatører som ønsker å styrke sine kunnskaper med fagbrev i kjemi/prosess. Som vi nevnte på julemøte er det her snakk om utdanning på videregående nivå så det vil kreve en god del egeninnsats fra kursdeltakerne.

Deltakelse på kurset vil ikke sikre deg gull og grønne skoger, men man styrker egen kompetanse og får med seg et viktig dokument for å søke i nye/endrede stillinger. Noen arbeidsgivere gir et lite lønnstillegg for slike fagbrev.

Klikk her for infoskriv i PDF-format!

Ytterligere info finnes i linkene under.

Kontakt Magne eller Ola for praktisk info, eller Lasse som nylig har gjennomført denne utdannelsen for å høre hvordan det faktisk var.

Kontakt han på: lasse.erland.fjell@mandal.kommune.no eller på 97569160

Stockholmtur 7-9 april

VAVA arrangerer tur til Stockholm fra og med søndag 7. april til og med 9. april. Turen vil inkludere både sosialt og faglig innhold og noen av høydepunktene vil være tur til Vasamuséet på søndag og en tur til Bromma renseanlegg på mandagen. Det vil også bli middag på mandagen og ellers litt fri i programmet slik at deltagere kan oppleve Stockholm i eget tempo.

 • Avreise er kl. 06:00 fra Kjevik på søndag 7. april
 • Ankomst Kjevik er kl. 20:40 på tirsdag 9. april

Husk at man må møte på flyplassen i god tid før avreise.

Det foreløpige programmet for turen finner du her: PROGRAM til STOCKHOLM

Det er fremdeles plasser igjen og gode muligheter for å bli med. Påmelding kan gjøres med epost til: tore@vava.no

Invitasjon til årets Julemøte ved Rosfjord Strandhotell

Vava inviterer til det tradisjonsrike julemøte for alle medlemmer med tilknytning til vann og avløpsanlegg i Vest – Agder.

Møtet avholdes ved  Rosfjord Strandhotell i Lyngdal 06.12 kl 09.00

Programmet settes sammen etter innspill fra VAVAs medlemmer og vil bli publisert på denne siden så snart det er klart.

Påmeldingen er åpen fra i dag , mandag 19. november

 

[gravityform id=»30″ title=»true» description=»true»]

Påslippskurs ved Rosfjord strandhotell 14.02.2019

Vannassistansen i Vest-Agder inviterer til påslippskurs. Kurset vil bli holdt av Tore Magnussen fra Kristiansand kommune. Kurset varer fra kl. 0900 til 1430 torsdag 14. april og inkluderer lunsj.

Påmelding gjøres på denne siden (se påmeldingsskjema under).

Hovedtema for kurset vil være regulering av forurensende avløpsvann fra virksomheter, noe som er viktig både for å ivareta kommunens egne utslipp, anlegg, slamproduksjon og ansatte, samt forhindre forurensning av våre vannforekomster. Kurset vil være vinklet inn mot saksbehandlere da arbeidet i stor grad vil gjelde saksbehandling etter forurensningsloven og forurensningsforskriften (kap. 15 og 15A).

Noen av temaene som vil tas opp er:

 • Regulering av påslipp av prosessavløpsvann fra større virksomheter
 • Regulering av forurensende utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann fra bilverksteder, vaskehaller, o.l.
 • Regulering av påslipp av fettholdig avløpsvann til spillvannsnett fra gatekjøkken, restauranter, o.l.
 • Oppfølging av utslipp (bl.a. fra fett- og oljeutskillere)
 • Tilsyn
 • Tilleggsgebyr for ekstra forurensende avløpsvann

PS! Vi vil oppfordre deltagere til å forberede seg til å snakke om en sak eller to fra sin kommune slik at vi kan diskutere mulige løsninger på konkrete problemer i plenum.
I Kristiansand kommune har vi laget en del maler og sjekklister, blant annet for utslippstillatelser/påslippskrav og tilsynsrapporter. Etter kurset vil det være mulig med utveksling av slikt materiell for de som ønsker dette.

Hvis noen fremdeles trenger hjelp etter kurset, så kan man henvende seg til VAVA eller direkte til meg som vanlig og det kan også være mulighet for tettere oppfølging, f.eks. at kursholder besøker den enkelte kommunen og hjelper dem videre der. Den aktuelle kommunen vil da måtte dekke VAVAs utgifter for arbeidstimer og reise, men det vil allikevel være et relativt rimelig tilbud.

[gravityform id=»29″ title=»true» description=»true»]