DIVA har blitt VAVA

På Generalforsamlingen i april ble det bestemt at Driftsassistansen i Vest-Agder (DIVA) skifter navn til Vannassistansen i Vest-Agder (VAVA)

Styret la følgende begrunnelse til grunn for ønske om navn endring:

– Navnet blir identisk med adressen på hjemmesiden www.vava.no
– DIVA blir ofte forvekslet med DIHVA i Hordaland.
– Vannassistansen beskriver bedre hva vi driver med.
– Norsk Vann ønsker at VA-bransjen nå skal hete Vannbransjen

I tråd med styrets forslag ble navneendringen enstemmig vedtatt på Generalforsamlingen.

I forbindelse med denne endringen er det utarbeidet ny logo og profil. Hjemmesidene våre vil oppdateres med ny profil snarlig!