Driftsassistanse seminaret 2014

Landets driftsassistanser samlet på Hamar

Norsk Vann arrangerer fag seminar for landets driftsassistanser 22-23. januar på Hamar.
Det faglige programmet består av erfaringsdeling, fokus på organisering av Driftsassistansene, Klimaendringer, Vannforskriften og andre dagsaktuelle temaer for Vannbransjen.
Fra DIVA stiller styreleder Magne Lorentzen, Daglig leder Kjetil Breistein og konsulent Lars Berg-Christensen.

Vannbransjen i Norge står overfor store utfordringer fremover. Det er som kjent et stort problem med rekruttering av personell samt at kravene til dokumentasjon og kvalitetssystemer  er økende. Hvordan kan vi som driftsassistanse hjelpe medlemmene med dette?  Dette og mange andre viktige spørsmål tas opp på denne samlingen og vi håper at dette kan komme medlemmene tilgode!