Ekstraordinær generalforsamling 27. november 2013

På vegne av styret i Driftsassistansen i Vest-Agder (DIVA) innkalles det herved til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: Onsdag 27.11.2014 kl 09.00 – 11.30.
Sted: Rosfjord Strandhotell, Lyngdal.

Generalforsamlingen bes om å ta stilling til vedlagte forslag om å omorganisere DIVA til et interkommunalt selskap.
Årsmøtet i DIVA for 2012 vedtok å utrede en omorganisering og utnevnte en arbeidsgruppe til å utrede dette.
Arbeidsgruppen har så utført en utredning og lagt saken fram for styret.
Styret i DIVA har i møte 10.10.13 vedtatt å følge arbeidsgruppens anbefaling om å omdanne DIVA til et interkommunalt selskap.
Styret vedtok også å legge saken fram for ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtektene til DIVA.

Samtlige kommuner i Vest-Agder er medlemmer i DIVA, og innkalling til ekstraordinær generalforsamling sendes derfor med dette til kommunene.
Vedlagt følger kopi av protokoll fra styremøte 10.10.13, arbeidsgruppens notat med vurderinger og anbefaling, forslag til selskapsavtale, samt gjeldende vedtekter for DIVA.

Undertegnede står med glede til tjeneste for eventuelle spørsmål i denne sammenheng. Spørsmål kan også rettes til styreleder Magne Lorentzen på telefon nr 38002622 / 90114880.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 2013