Fagmøte om avløpspumpestasjoner i Kristiansand 18.03.15

VAVA inviterer i sammarbeid  med Kristiansand Ingeniørvesen til fagmøte om avløpspumpestasjoner hvor vi ønsker å fokusere på hvilke funksjoner og hensyn som er viktige ved valg og utforming av stasjonene.

Vi vil ta utgangspunkt i en del ulike stasjoner og så komme inn på bakgrunnen til de ulike løsningene som er valgt.

Vi har også invitert 4. leverandører av avløpspumpestasjoner til å si noe om dette temaet.

 

Pumpestasjoner som skal befares se link til vedlegg :

VAVA – Fagmøte pumpestasjoner 18.03.15 – Befaring

 

Tid    :   Onsdag 18.03.15 kl 09.00 – 14.30

Sted :   Ingeniørvesenets sentralanlegg på Daleveien 39, Kristiansand.

Programm :

Kl. 09.00 Velkommen

 

Kl. 09.10 Gjennomgang av pumpestasjoner som befares puljevis. Vi får en kort presentasjon av utforming med løsninger og grunnene til at stasjonene ble som de ble.

 

Kl. 09.30 Vi deler oss i 3-4 puljer for å se nærmere på de omtalte stasjonene.

 

Kl. 11.00 Gjennomgang av befaring med spørsmål og kommentarer.

 

Kl. 11.30 Lunsj.

 

Kl. 12.15 Pumpeleverandørene :

Xylem Water Solutions Norge AS

Sulzer Pumps Norway AS

Partner Vannrens AS

Grundfoss Pumper AS  er invitert til å holde hvert sitt 20. minutter innlegg med 5. minutter til direkte spørsmål om følgende tema :

 

_  Hvilke funksjoner og hensyn er viktige ved valg og utforming av en avløpspumpestasjon ?

Hvordan bør forespørsler på pumpestasjoner være for å få den beste løsningen og ikke den

…enkleste og billigste?

_  Hva bør konsulentene bli flinkere på ?

_  Hva bør kommunene bli flinkere på ?

_  Kan leverandørene bli flinkere på noe?

 

Kl. 14.00 Oppsumering av dagens tema med innspill fra hele forsamlingen

 

Kl. 14.30 Avsluttning og hjemreise.

 

Det taes forbehold om mindre endringer i programmet.

Påmelding skjer via VAVA sin hjemmeside : vava.no

Ta gjerne kontakt på telefon 92272664 til Lars Berg – Christensen i tillelle spørsmål eller uklarheter i forbindelse med dette.