Fagtur til Bykle. 22.04 – 23.04 2015

Fagturen i år går til Bykle kommune som er høyt oppe og ser langt. Det er bestilt buss og overnatting på Hovden resort.

Det er også avtalt møte og befaring med Bykle kommune på onsdagen.

 

Programmet er foreløpig ikke utarbeidet , men vi kommer nærmere tilbake med dette og påmelding senere.

Dette er en føreløpig informasjon med tidspunkt til de som ønsker å delta på denne turen.