FAGTUR TIL BYKLE KOMMUNE 22.04 – 23.04 2015

Her er  programmet for fagturen til Bykle.

Påmeldingen kan gjøres ved innlogging med passord eller gå direkte til menyboksen kurs.

Deltakelsen er gratis men de påmeldte som ikke stiller opp må betale full pris :  kr 2000,- pr person.

Det er plass til maximalt 50 deltakere og hver kommune er sikret med minst 2 personer.

For overskytende blir de første påmeldte tatt med til det er fullt.

 

Link til kommunens nettside  :  http://www.bykle.kommune.no/

 

Transport

 

Det blir satt opp buss med avgang fra Kristiansand rutebilstasjon.

Kjøreruten er riksvei 9 med en kort stopp ved Setesdal bilruter sitt anlegg på Evje.

Her kan de som vil, parkere egen bil og bli med bussen videre.

For andre ombordstigninger må det gis beskjed om dette til labc@cowi.no

 

Program

 

Onsdag 22.04.15

 

Kl. 08.00     Avreise med buss fra Kristiansand Rutebilstasjon

Kl. 09.00     Kort busstopp på Evje ved anlegget til Setesdal Bilruter.

Kl. 11.45      Ankomst Hovden Resort

 

Kl. 12.30     Lunsj

 

Kl. 13.30     Orientering om Bykle kommune, kort historikk, status i dag og planer for framtiden med vekt på Hovden som turistområde.

Orientering om vann og avløpsanleggene i kommunen , drift av disse  med vaktordning, driftsovervåking og beredskap.

Nærmere gjennomgang av anleggene som skal befares :

Hovden renseanlegg med hovedpumpestasjoner.

 

Kl. 14.30     Befaring med buss til de aktuelle anleggene.

 

Kl. 16.30     Samling og oppsummering av intrykkene fra befaringen.

Orientering om risikovurderinger for VA- anleggene i Bykle kommune, blant annet nedslagsfelt for Hovden vannverk  og klimaendringer.

Orientering om ledningsanlegg i hytteområder, grense mellom kommunalt og privat anlegg, krav og metoder for frostsikring samt kommunale krav til private VA- anlegg mht utførelse, driftsansvar og driftsovervåking.

Spørsmål og diskusjon.

Etter dette tar vi en liten pause før middag med muligheter for alternative aktiviteter alt etter når vi blir ferdige.

 

Kl 19.00     Felles middag.

 

Torsdag 23.04.15

 

Kl 09.00     Faglig seksjon med ulike , aktuelle tema innen vann og avløp :

– Gjennomgang av vannmengdemålere : muligheter og begrensninger.

– Regelverk for skatteligning av servicebil/vaktbil.

– Tilbakeslagssikring mot vannettet : Status for norsk vann prosjekt.

 

Kl. 12.00     Lunsj

 

Kl. 13.00     Avreise med buss

Kl. 15.30     Stopp på Evje

Kl. 16.30     Ankomst Kristiansand

Det taes forbehold om mindre endringer i programmet.

 

Påmeldingsfristen settes til 10.04. 2015 via hjemmesiden eller til labc@cowi.no