Fagtur til London 23.04 – 25.04. 2017

Vava har  i år gleden av å invitere til fagtur til London.

Det har vært jobbet en del med å få programmet på plass og vi håper at det ser interessant ut.

 

Invitasjonen gjelder alle som arbeider på og har ansvar for drift av vann og avløpsanlegg i kommunene i Vest – Agder.

Siden det er begrenset med plasser, må vi be om at påmelding skjer via fagansvarlig for vann og avløp i den enkelte kommune  i prioritert rekkefølge,og at turdeltakelsen er klarert internt i kommunen.

 

Informasjon og påmelding , finner dere som vanlig ved innlogging for medlemmer.