Møtereferat og innlegg fra fagmøte 26.11.15 på Rosfjord Strandhotell

Møtereferat fra dagen:

Referat Lars Berg – Christensen

 

Programm og innlegg :

Kl 09.00 Åpning av møtet v/ styreleder Magne Lorentsen

1

 

Kl 09.15 Erfaringer med coliforme bakterier i drikkevann v/Anders Grimnes. Farsund kommune

VAVA 26.11.15 farsund

2

Kl 09.45 Bakteriologiske analyser av drikkevann v/ Trinelise Blomquist. Eurofins A/S

DIVA Fagmøte 26.11.15 eurofins

3

kl10.00 Pause

20151126_100641

Kl 10.30 Hyppigere utslag på bakteriologiske analyser av drikkevann v/fagrådgiver Jørn Weidemann. Mattilsynet.

Innlegg VAVA 26.11.15 mattilsynet

8

Kl 11.00 Status for arbeidet i Vannregion Agder v/ Tanja Øverland Vest-Agder Fylkeskommune

Vannregion Agder_presentasjon_Lyngdal_

5

Kl 11.15 Lunsj

20151126_112056

20151126_114105

 

Kl 12.30 Nytt fra Norsk vann v Ingrid Skjærbakken

Ingrid VAVAs julemøte 2015

6

Kl 13.00 VA-Yngre i Vest – Agder v/Ola Skår Dal . COWI A/S

7

 

kl 13.05 Lærlingeplasser for vannbransjen i kommunal sektor v/ Trond Reinhardsen. Fagopplærinskontoret i Vest agder fylkeskommune.

Kjemiprosesfaget_VA lærlingeplasser

4

Kl 13.45 Brukerundersøkelse for VA- abbonenter i Audnedal kommune v/ Terje Ågedal

 

9

 

Kl 14.00 Erfaringer med vannforsyning i katastrofeområder v/ Otto Nodeland

Filippinene2013

10