Innskjerping av utslippskrav

Vedlagt finner dere en sak fra Norsk vann vedrørende utslipp.

Gjelder sikkert flere av oss :

Skjerping_av_praksis_for_krav_til_sekundærrensing