Julemøte ved Rosfjord Strandhotel 01.12. 2016

Det tradisjonsrike julemøtet ble i år avholdt 1.12.2016. Møtet samlet 73 deltakere fra fylket.

Foredrag fra programm og bilder fra møtet finner  finner dere ved innlogging for medlemmer.

Det blir også utarbeidet et referat som blir lagt inn på denne siden.