Kurs i arbeidsvarsling 28.april

Fra Berber Korf i Farsund kommune kommer det her en forespøresel om det er flere i andre kommuner som har interesse av å være med på dette.

Kurset holdes vanligvis i Kristiansand

 

Dette er et kurs for de som jobber langs fylkesvei og må fornyes hvert 5. år.

 

I Farsund kommune må alle som er med i vaktlaget ta kurset i tilfelle brudd på vannledning langs fylkesvei.

 

Detter kurset er ikke i regi av VAVA men de som ønsker det må ta kontakt med :

 

Berber Korf

Avd.ingeniør vann&avløp

Tlf 28282000

Berber.Korf@farsund.kommune.no