Kurs om klordosering 12. september

VAVA inviterer til kurs i praktisk klordosering på ledningsnettet.

Kurset gjennomføres av Kjell Tore Vestgarden fra driftsassistansen i Aust-Agder og Telemark, som også har holdt kurset for oss tidligere. Vi kjenner han også som en hyggelig kar fra VA-dagene på Sørlandet. Tilbakemeldingene på kurset har vært gode, og kurset har vært etterspurt både for nye og gamle driftsoperatører. Teorien blir forklart på en god og forståelig måte, og det er ikke flere deltakere enn at alle får prøvd seg på praktiske øvelser. Det blir også delt ut skjemaer og  materiell som kan brukes ved praktisk klordosering i egen kommune.

Kurset har en varighet på en halv dag og begynner med en times tid med teori rundt klor og utregning av aktuelle doseringemengder, HMS samt aktuelle lover og regler som gjelder for håndtering av klor.

Etter gjennomgang av aktuell teori blir det øvelse utendørs hvor man får testet ut teorien i praksis.

For at alle skal få anledning til å stille de spørsmål de må ha og delta på praktisk øvelse settes det et maksimalt tak på 10 deltakere pr kurs.

Dersom det blir flere påmeldte setter vi opp flere kurs, så det er bare å melde seg på.

Kursavgiften er på kr 5800,-, hvorav VAVA sponser kr 2800,- og kommunene faktureres kr 3000,- pr deltaker. Ved ugrunnet fravær faktureres full kost.

Etter kurset skal deltakerne selv kunne gjennomføre klordosering på vannverk og ledningsnett i egen kommune. Deltakelse på kurset kan også telle som en beredskapsøvelse i nødkloring.

For at kurset skal være nærmest mulig den enkelte ønsker vi å velge lokasjon basert på de påmeldte, så sted avklares og annonseres senere.

  • Tid: Torsdag 12.09.19
  • Sted: Avklares
  • Kursavgift: 3000 kr.
  • Deltakelse: Kurset er åpent for alt driftspersonell tilknyttet VAVA. Ved mange påmeldte arrangeres flere kurs.
  • Påmeldingsfrist: 30.08.19

[gravityform id=»31″ title=»true» description=»true»]