Kurs i regi av Norsk Vann

Norsk Vann arrangerer kurs innenfor  en rekke temaer i tilknytning til vann- og avløp. Noen av kursene arrangeres også i samarbeid med Vannassistansen i Vest-Agder og holdes lokalt i Kristiansand.
Det arrangeres også kurs som E-læringskurs hvor man kan delta via internett.

 

 


Dato for de nærmeste arrangementene følg link :

 

http://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/arrangementer

 

 

Kurs og beskrivelser innen de ulike områdene  følg link :

 

 

http://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/kursbeskrivelser

http://www.norskvann.no/index.php/10-nyheter/1258-driftsoperatorkurs