Norsk Vann med eget vannmagasin i DN

Som del i vannbransjens omdømmeprosjekt ble et eget vannmagasin fra Norsk Vann presentert i DN

25.11.2015.

Link til dette :

Norsk_Vann_Annonsebilag i DN 2015