Referat fra fagmøte om avløpspumpestasjoner i Kristiansand 18.03.

Vedlagt følger et lite referat fra fagmøtet om avløpspumpestasjoner i Kristiansand. Fagmøtet ble gjennomført med meget god hjelp fra

Fredrik, Geir, Tan og Jan Erik i avløpspumpegruppa i Kristiansand Ingeniørvesen.

Disse takkes for et interessant opplegg og fin gjennomføring spesielt ved befaringen.

Lars-205x300

Følg link :  referat fagmøte 18.03

 

Inviterte leverandører:

Partner Vannrens AS

Sulzer pumps Norway AS

Xylem Water Solutions Norge AS

Grundfoss pumper AS

 

IMG_4717

Innlegg fra Grundfoss :

Følg link : Grundfos-VA