Rekruttering til vannbransjen.

Som et ledd i dette arbeidet satser Norsk Vann offensivt på rekruttering, med støtte fra Innovasjon Norge.

I denne forbindelsen er det utarbeidet en ny nettside av vannbransjeaktørene :

 

Norsk vann.  http://norskvann.no

Vannklyngen. http://vannklyngen.no

Smart Water Cluster. http://smartwatercluster.no

RIF. http://rif.no

Vannforsk. http://vannforsk.no

IWA . http://www.iwa-network.org/

 

Dette er en flerårig satsing, der målet er å få flere unge interessert i vannjobbene og om hvilke utdanninger som er de mest relevante for en karriere i bransjen.

 

Hjemmesiden som i bildeillustrasjon, finner dere i vedlagt link under og materialet kan fritt brukes i foredrag og arrangementer

 

http://jobbmedvann.no