Fagseminar om påslipp til kommunalt avløpsnett onsdag 25.03.15 i Lillesand

Påslipp av ulike typer avløpsvann til kommunalt nett kan gi betydelige driftsulemper hvis det ikke taes tilstrekkelige hensyn.

 

Dette gjelder påslipp fra viksomheter med olje eller fettholdig vann eller avløpsvann som i mengde og sammensettning avviker mye fra kommunalt spillvann fra husholdninger.

 

Påslipp kan reguleres etter §15 eller §15A i forurensningsforskriften og det er kommunen som er forurensningsmyndighet.

 

Det er ulike måter å håndtere dette på og dette seminaret er et sammarbeid mellom driftsassistansene i Aust – Agder, Vest – Agder og

Telemark.

 

Seminaret retter seg spesielt mot etater og personer i kommunen som håndterer påslipp til avløpsnettet og ønsker å arbeide med dette temaet i egen kommune.

 

 

Tid :      Onsdag 25.03.15  kl09.00 – 15.00

Sted:    Horizonten, Gaupmyrheia 2, Lillesand ( ved E18 )

 

 

Programm :

 

Kl 08.30 – 09.00  Oppmøte, kaffe og rundstykker

 

Kl 09.00                  Innledning

 

Kl 09.05 – 09.30  Kommunens rolle som myndighet etter §15 og 15A i forurensningsforskriften.

v/ Bjørn W. Østerhus, fylkesmannen i Vest – Agder

 

Kl 09.30 – 10.00   Hvilke tekniske krav og regelverk gjelder for olje og fettuskillere?

v/ Paul Windt, Driftsassistansen i Aust – Agder og Telemark.

 

Kl 10.00 – 11.00  Forslag til innføring av forskrift for påslipp til kommunalt nett i Lillesand

v/Ingvild H Wangen, Lillesand kommune

 

Kl 11.00 – 11.30 Spørsmål og diskusjon

 

Kl 11.30 – 12.15  Lunsj

 

Kl 12.15 – 13.30  Eksempel på erfaringer med regulering av påslipp gjennom enkeltvedtak

i Kristiansand kommune.

Eksempel på beregning av tilleggsgebyr ved overskridelse av påslippsgrenser.

v/Tore Magnussen, Kristiansand kommune.

 

 Kl 13.30 – 14.45  Diskusjon om de  ulike modellene. Fordeler og ulemper med de forskjellige løsningene.

Er det enten eller, eller både og ??

Opplegg og gjennomføring av kontroll

Sanksjonsmuligheter, tilleggsgebyr

Saksgang og klager.

 

Kl 14.45 – 15.00  Oppsummering og avsluttning

 

Det taes forbehold om mindre endringer i programmet.

Påmeldingen finnes ved innlogging for medlemmer og skjema, eller til  LABC@cowi.no

Deltakeravgift kr 500,- pr person