Fagmøte om driftskontroll og driftsovervåkning – Flekkefjord

Fagmøtet i Flekkefjord 17. november samlet i alt 43 deltagere fra 13 av de 15 kommunene i Vest-Agder.
Hovedtemaet for denne samlingen var fokus på driftskontroll og driftsovervåkning av kommunale anlegg. Det ble informert om både kommunaltekniske anlegg og bygg. Det ble også holdt innlegg om energibesparelser

 

Fagmøte Flekkefjord oktober 13