VA – dagene på Sørlandet 2018

VAVA har fått en del førspørsler om når disse arrangeres neste gang.

Det blir VA – dager :    11 – 12 april i 2018.

Stedet er ennå ikke bestemt og det jobbes med dette.