Julemøte og navneskifte 27.11.14

Innlegg  fra Julemøte med markering av navneskifte.

Bilder og innlegg blir lagt inn fortløpende.

 

 

PROGRAM FOR DAGEN

 

Kl 08.30   Ankomst – Kaffe

 

Kl 09.00   Åpning av møtet  v/styreleder Magne Lorentsen.

Gjennomgang av årets aktiviteter i VAVA og presentasjon av ny daglig leder.

IMG_0337 IMG_0345

 

 

Kl 09.15   Inntrykk fra vannverksrunden i høst v/Lars Berg – Christensen.

Lars-205x300

Innlegg, følg link:

SKMBT_C45214120314030

l 09.30     Hovedplaner for vann og avløp – Hvordan kan de brukes?

Eksempel fra Lyngdal v/ Kerstin  Eikeland i Lyngdal kommune.

Innlegg, følg link:

Hovedplan vann og avløp, presentasjon lyngdal

IMG_0350

 Kl 09.50   Hva vil ny kunskap om tilførsler av fosfor og nitrogen få for krav til avløpsrensing i

Vest – Agder? v/Atle Torvik Kristiansen, fylkesmannen i Vest – Agder.

Innlegg, følg link :

vava_271114_atk fylkesmannen

IMG_0351

Kl 10.10   Erfaringer fra kartlegging av separate avløpsanlegg i Farsund.

v/Bente Berg , Farsund kommune

Innlegg, følg link :

2014 11 27 Separate avløpsanlegg i Farsund kommune – Bente Berg

IMG_0352

Kl 10.30   Pause

 

Kl 10.45   Internkontroll Elektro –  Hvordan kan dette løses på en lovlig måte?

v/Magne Håland,  Agder Energi.

Innlegg, følg link:

Kvalifikasjonskrav – elektro Rosfjord nov 2014

 

Kl 11.15   Spørsmål , diskusjon.

 

Kl 11.30   Lunsj.

IMG_0357 IMG_0358

Kl 12.30   Markering av navneskifte til Vannassistansen i Vest – Agder.

VAVA_logo_web

 

Kl 13.00   Utvidelse av Odderøya renseanlegg. Presentasjon av forutsetninger og planer.

v/ Torleif Jacobsen og Per Borø, Kristiansand ingeniørvesen.

 

Kl 1320   Erfaringer med bruk av lurium til fjerning av fett i avløpspumpestasjoner.

v/ Vennesla kommune, supplert med erfaringer fra andre kommuner.

Innlegg, følg link:

Presentasjon_biologisk behandlingssystem2

 

Kl 13.40   Tilkobling av stikkledninger: Kum eller anboring ? Erfaringer fra prøveprosjekt i Kvinesdal kommune.

Diskusjon for og imot det to løsningene.

 

Kl 14.10   Laksetunell i Kvåsfossen i Lygna. Presentasjon og gjennomføring av prosjektet.

Info fra nett /fylkesmannen, følg link :

06 Laksetrapp Kvåsfossen, Odd Arve Kvinnesland, Hægebostad kommune

 

Kl 14.30   Avslutning og hjemreise.