Om VAVA

Vannassistansen i vestre Agder er et interkommunalt samarbeid for ansatte med ansvar for vannforsyning og avløp. VAVA har som målsetting å styrke kompetansen i vann- og avløpstjenestene og bidra til en positiv effektivisering

Gjennom vannsassistansen i vestre Agder samarbeider kommunene i vest i Agder om drift av vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg. Vi tar vare på det friske, rene vannet og forhindrer utslipp i å ødelegge kretsløpene på land og i sjø.

Du kan komme i kontakt med oss på post @ vava . no