Besøksrunde avløp 2023/24

Det er på tide med en ny besøksrunde på avløpsanleggene i vestre agder i regi
av VAVA. Det legges som tidligere også opp til at en annen kommune deltar på
møtene til hverandre for å bli bedre kjent og for å utveksle erfaringer.

Datoer for besøk og hvem som besøker hverandre er merket med samme farge i kartet under.

Jeg ser frem til å treffe så mange som mulig av dere i løpet av vinteren.


Publisert

i

av

Stikkord: