Gassmålingskurs

De aller fleste av oss har et arbeid å utføre i lukkede rom for vann og avløp, som kummer, pumpestasjoner og renseanlegg. Er du sikker på at du har kompetansen til å utføre dette på en sikker og trygg måte?

VAVA ønsker i samarbeid med SG Safety å avholde heldagskurs om farene ved arbeid i utsatte miljøer og riktig bruk av verneutstyr. Kurset er holdningsskapende og skal gi økt bevissthet rundt viktigheten av gassdeteksjon og riktig bruk av verneutstyr. Etter kurset skal deltakerne ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne utføre arbeid i lukkede rom og avløpsanlegg på en trygg og sikker måte

Kurset omfatter:

 • Målebegreper for gassmåling
 • Farer ved for lite og for mye oksygen
 • Farer ved giftig gass og brennbare gasser
 • Kjennetegn og farer ved H2S (Hydrogensulfid)
 • Krav til sikker pusteluft og gassfri atmosfære
 • Arbeid i lukket rom og entring av kummer/lukkede rom
 • Gassmålingsmetoder
 • Eksponering i vann/avløp og renovasjon
 • Hvordan beskytte seg mot bakterier og organisk støv
 • Valg av riktig verneutstyr
 • Bruk og vedlikehold av verneutstyr

Dette er er praktisk kurs noe som setter begrensninger på antall deltakere, så vi ønsker i første omgang å lodde interessen for å vite om vi skal planlegge for 1 eller flere dager med kurs.

Ber om tilbakemelding på interesse innen 9 februar. Basert på hvor mange og hvem som ønsker å delta avtales tid og sted i etterkant. Meld interesse ved å fylle ut her


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *